215,00
 270,00 
Līdz piedāvājuma beigām:
-   -   -
Atlaide:
- 20%
Piedāvājumu nopirkuši 44 cilvēki.

Rudens krāsās iekrāsotā Čehija,Prāga,Drēzdene

220,00
 400,00 
Līdz piedāvājuma beigām:
-   -   -
Atlaide:
- 45%
Piedāvājumu nopirkuši 0 cilvēki.

Pirmie saules stari Horvātijā - Trogiras Rivjērā