Lietošanas noteikumi

Portāla lietošanas noteikumi.

  • Reģistrēšanās portālā www.pigus.lv tiek uzskatīta kā katra Lietotāja piekrišana šiem noteikumiem.
  • Lietotājs var izmantot pakalpojumus un Akcijas produktus, veicot  pirkuma apmaksu, izmantojot bankas kredītkaršu maksājumus internetā.
  • Vienas akcijas rāmītī,lietotājs var nopirkt maksimālu kuponu daudzumu.
  • pigus.lv nenes atbildību par pazaudētajiem, nozagtiem kuponiem.
  • Visus strīdus Puses mēģina risināt sarunu ceļā. Ja Puses strīdu nespēj atrisināt sarunu ceļā, tad jebkurš strīds, domstarpības vai prasība tiks izšķirti tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
  • Informāciju, kas ir izvietota saitā www.pigus.lv atļauts kopēt un izvietot citās vietnēs,tikai norādot atsauci uz pirmavotu.
  • Mūsu pienākums - Jūsu konfidencialitāte.
  • Administrācijai ir tiesības aizbloķēt vai dzēst klienta reģistrāciju.